เนื้อเพลง+แปล Another World - Nct127เนื้อเพลง+แปล Another World - Nct127지금 여기
จีกึม ยอกี
ที่นี่ ตอนนี้

온갖 소음들로 꽉 가득 찬
ออนกัท โซอึมดึลโล กวัก กาดึก ชาน
เต็มไปด้วยเสียงเพลงที่ดังกระหึ่ม

이 Streets (You Know)
อี Streets (You Know)
บนถนนสายนี้ (เธอก็รู้นี่)

손을 휘저어도 더 선명해 No sleep (No sleep)
ซนอึล ฮวีจอออโด ดอ ซอนมยองแฮ No sleep (No sleep)
ยิ่งเธอขยับ ร่างกายมันก็ยิ่งตื่นตัว

소용없지 다
โซยงออบจี ดา
กับเรื่องบางเรื่องมันก็ไร้สาระไป

No I don’t wanna think think
ผมก็เลยไม่อยากจะคิดอะไรสักเท่าไหร่

다 거기서 거긴걸 No more
ดา กอกีซอ กอกินกอล No more
ในโลกนี้มันไม่มีอะไรเหมือนกันหรอก

늘 뭔가 좀 다른 건 No one
นึล มวอนกา จม ดารึน กอน No one
ไม่ว่าจะเป็นอะไร มันก็ต้องมีจุดที่แตกต่างกัน

꼭 쥐려고 해봐도 사라지고
กก จวีรยอโก แฮบวาโด ซาราจีโก
เหมือนกับที่ถึงแม้ผมจะจับมือเธอแน่นแค่ไหน เธอก็ยังหายไปอยู่ดี

더 손을 뻗어도 닿지 않지
ดอ ซนอึล ปอดอโด ดาจี อันจี
พยายามเอื้อมมือไปหาเธอสักเท่าไหร่ แต่ก็ไม่เคยคว้าตัวเธอไว้ได้เลย

차오르는 어둠 속 어둠 속
ชาโอรือนึน ออดุม ซก ออดุม ซก
ความมืดมิดเริ่มแผ่กระจาย

떨쳐내고 한 번 더 한 번 더
ทอลชยอแนโก ฮัน บอน ดอ ฮัน บอ ดอ
ผมพยายามลืมๆมันไป พยายามมากกว่าครั้งไหนๆ

멈출 줄 모르는 심장이 요동쳐
มอมชุล จุล โมรือนึน ชิมจังกี โยดงชยอ
แต่ทำยังไง ผมก็หยุดหัวใจที่มันสั่นไหวไว้ไม่ได้เลย

마침내 새로운 감각이 눈을 떠
มาชิมแน แซโรอุน กัมกักอี นูนึล ตอ
ถึงจะเเค่ครั้งเดียว แต่ความรู้สึกมันยังคงตราตรึงอยู่เสมอ

I don’t wanna feel nothing
ผมไม่ต้องการความรู้สึกแบบนี้อีก

I don’t wanna feel nothing
ไม่อยากรู้สึกอะไรแล้ว

I don’t wanna feel nothing
ผมไม่อยากรู้สึกแบบนี้

I don’t wanna feel nothing
ไม่อยากจะรู้สึกอะไรเลย

I don’t wanna feel nothing
ผมไม่ต้องการความรู้สึกแบบนี้อีก

I don’t wanna feel nothing
ไม่อยากรู้สึกอะไรแล้ว

I don’t wanna feel nothing
ผมไม่อยากรู้สึกแบบนี้

I don’t wanna feel nothing
ไม่อยากจะรู้สึกอะไรเลย

지금 이 느낌이 So good So high
จีกึม อี นือกิมอี So good So high
เพราะตอนนี้ตัวผมเองมันรู้สึกดีสุดๆ ดีมาก ดีเลิศเลยล่ะ

깨고 싶지 않아 멈춰도 좋아
แคโก ชิบจี อันฮา มอมชวอโด โจฮา
ไม่อยากตื่นจากความฝันนี้เลย ผมอยากให้เวลามันหยุดเดินซะเดี๋ยวนี้

가슴 조금 더 깊이 파고 들어줘
กาซึม โจกึม ดอ กิพอี พาโก ดึลออจวอ
ลองฟังเสียงในหัวใจลึกๆของตัวเธอสิ

너의 꿈들이 보이는 순간
นอเอ กุมดือรี โบอีนึน ซุนกัน
แล้วเธอจะรู้เอง ว่าจริงๆแล้วความฝันของเธอคืออะไร

자유로운 나의 리듬 (baby turn it on)
จายูโรอุน นาเอ รีดึม (baby turn it on)
ทั้งทำนอง ทั้งจังหวะที่เป็นอิสระนี้ (เปิดเสียงให้ดังกว่านี้อีก)

떠오르는 기분 (baby turn it up)
ตอโอรือนึน กีบุน (baby turn it up)
ความรู้สึกถูกเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ (ลองเข้ามาสิ)

이 리듬 속에서 너의 꿈이 느껴져 이 음악을 loud
อี รีดึม ซกเอซอ นอเอ กุมอี นือกยอจวอ อี อึมอักอึล loud
ผมรับรู้ความฝันที่แท้จริงของเธอผ่านจังหวะนี้

흘러나오는 이 음악에 난 미쳐
ฮึลลอนาโอนึน อี อึมอักเอ นัน มีชยอ
ผมแทบจะคลั่งไปตามจังหวะดนตรีที่ดังกระหึ่มนี่เลย

자연스레 달아오른 비트를 난 느껴
จายอนซือเร ดาราโอรึน บีทือรึล นัน นือกยอ
ขยับตัวเองไปตามจังหวะที่หนักหน่วงนี้

숨이 차오면 잠시 눈을 감고 쉬어
ซุมอี ชาโอมยอน จัมชี นูนึล กัมโก ชวีออ
ถ้าเธอรู้สึกเหนื่อย เธอก็ลองหลับตาลงแล้วปล่อยใจให้สบายๆไปกับเสียงเพลงนี้ดู

우린 충분해 같이 이 밤을 또 새워
อูริน ชุงบุนแฮ กัทอี อี บัมอึล โต แซวอ
ยังมีเวลาเหลืออีกทั้งคืนหน่า กับการที่เราจะอยู่ด้วยกัน

Yeah yeah listen listen 집중해
Yeah yeah listen listen จิบจุงแฮ
เฮ้ ฟังสิ ฟังดูสิ ฟังให้ดีๆ

다른 생각들은 밀어놔
ดารึน แซงกักดึลอึน มีรอนวา
ปล่อยความกังวลของเธอไว้ตรงนั้นซะ

내 깨어난 모든 감각들 다 그대로 가져가
แน แกออนัน โมดึน กัมกักดึล ดา กือแดโร กาจยอกา
ได้เวลามารับความรู้สึกใหม่ๆแล้ว

Oh no 내 몸은 중력을 거슬러 go on
Oh no แน มมอึน จุงรยอกอล กอซึลลอ go on
ทำไมร่างกายถึงหมุนไปมาไม่หยุดเลยล่ะ

Oh but 난 아직도 부족해
Oh but นัน อาจิกโด บูจกแฮ
แต่มันยังไม่พอหรอกนะ

I don’t wanna feel nothing
ผมไม่ต้องการความรู้สึกแบบนี้อีก

I don’t wanna feel nothing
ไม่อยากรู้สึกอะไรแล้ว

I don’t wanna feel nothing
ผมไม่อยากรู้สึกแบบนี้

I don’t wanna feel nothing
ไม่อยากจะรู้สึกอะไรเลย

I don’t wanna feel nothing
ผมไม่ต้องการความรู้สึกแบบนี้อีก

I don’t wanna feel nothing
ไม่อยากรู้สึกอะไรแล้ว

I don’t wanna feel nothing
ผมไม่อยากรู้สึกแบบนี้

I don’t wanna feel nothing
ไม่อยากจะรู้สึกอะไรเลย

지금 이 느낌이 So good So high
จีกึม อี นือกิมอี So good So high
เพราะตอนนี้ตัวผมเองมันรู้สึกดีสุดๆ ดีมาก ดีเลิศเลยล่ะ

깨고 싶지 않아 멈춰도 좋아
แคโก ชิบจี อันฮา มอมชวอโด โจฮา
ไม่อยากตื่นจากความฝันนี้เลย ผมอยากให้เวลามันหยุดเดินซะเดี๋ยวนี้

가슴 조금 더 깊이 파고 들어줘
กาซึม โจกึม ดอ กิพอี พาโก ดึลออจวอ
ลองฟังเสียงในหัวใจลึกๆของตัวเธอสิ

너의 꿈들이 보이는 순간
นอเอ กุมดือรี โบอีนึน ซุนกัน
แล้วเธอจะรู้เอง ว่าจริงๆแล้วความฝันของเธอคืออะไร

자유로운 나의 리듬 (baby turn it on)
จายูโรอุน นาเอ รีดึม (baby turn it on)
ทั้งทำนอง ทั้งจังหวะที่เป็นอิสระนี้ (เปิดเสียงให้ดังกว่านี้อีก)

떠오르는 기분 (baby turn it up)
ตอโอรือนึน กีบุน (baby turn it up)
ความรู้สึกถูกเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ (ลองเข้ามาสิ)

이 리듬 속에서 너의 꿈이 느껴져 이 음악을 loud
อี รีดึม ซกเอซอ นอเอ กุมอี นือกยอจวอ อี อึมอักอึล loud
ผมรับรู้ความฝันที่แท้จริงของเธอผ่านจังหวะนี้

내 입술 위로 터질듯한 탄성
แน อิบซุล วีโร ทอจิลดึซฮัน ทันซอง
ปากของผมตะโกนให้กำลังใจตัวเองไม่หยุด

머리부터 발끝까지 몰아치는 감정
มอรีบูทอ บัลกึทกาจี โมราชีนึน กัมจอง
ความรู้สึกของผมไหลวนไปทั่วร่างกาย ตั้งแต่หัวจนถึงปลายเท้า

쏟아지는 Word 주체할 수 없는 표정
โซดาจีนึน Word จูแชฮัล ซู ออบนึน พโยจอง
ถ้อยคำดูถูกพวกนั้นน่ะ ทำอะไรคนอย่างผมไม่ได้หรอกนะ

지금 눈 앞에 새로 마주하는
จีกึม นุน อาเพ แซโร มาจูฮานึน
เพราะที่ๆผมกำลังยืนอยู่นี้

Another World
คือโลกที่ยังไม่มีใครเคยค้นพบ

지금 이 느낌이 So good So high
จีกึม อี นือกิมอี So good So high
เพราะตอนนี้ตัวผมเองมันรู้สึกดีสุดๆ ดีมาก ดีเลิศเลยล่ะ

깨고 싶지 않아 멈춰도 좋아
แคโก ชิบจี อันฮา มอมชวอโด โจฮา
ไม่อยากตื่นจากความฝันนี้เลย ผมอยากให้เวลามันหยุดเดินซะเดี๋ยวนี้

가슴 조금 더 깊이 파고 들어줘
กาซึม โจกึม ดอ กิพอี พาโก ดึลออจวอ
ลองฟังเสียงในหัวใจลึกๆของตัวเธอสิ

너의 꿈들이 보이는 순간
นอเอ กุมดือรี โบอีนึน ซุนกัน
แล้วเธอจะรู้เอง ว่าจริงๆแล้วความฝันของเธอคืออะไร

자유로운 나의 리듬 (baby turn it on)
จายูโรอุน นาเอ รีดึม (baby turn it on)
ทั้งทำนอง ทั้งจังหวะที่เป็นอิสระนี้ (เปิดเสียงให้ดังกว่านี้อีก)

떠오르는 기분 (baby turn it up)
ตอโอรือนึน กีบุน (baby turn it up)
ความรู้สึกถูกเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ (ลองเข้ามาสิ)

이 리듬 속에서 너의 꿈이 느껴져 이 음악을 loud
อี รีดึม ซกเอซอ นอเอ กุมอี นือกยอจวอ อี อึมอักอึล loud
ผมรับรู้ความฝันที่แท้จริงของเธอผ่านจังหวะนี้

Hangul : ilyricsbuzz
trans&lyrics : xxx monster

เนื้อเพลงอื่นๆในอั้ลบั้ม
#Once Again
#Mad City
#Switchความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เนื้อเพลง+แปล Bolbbalgan4 - Galaxy

เนื้อเพลง+แปล Got7 - Never Ever

เนื้อเพลง+แปล Bigbang - FXXK IT