เนื้อเพลง+แปล Seventeen - Lean On Me


เนื้อเพลง+แปล Seventeen - Lean On Me(Wonwoo)
우리 마지막이 언제일지
อูรี มาจีมักกี ออนเจอิลจี
ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของเราแล้วก็ตาม

알지 못하더라도
อัลจี มซฮาดอราโด
แต่ผมกลับทำเป็นหลับหูหลับตาไม่ยอมรับรู้อะไร

(Mingyu)
행여 무슨 일이 생겨서
แฮงยอ มูซึน อิลรี แซงกยอซอ
บางทีอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้น

보지 못하더라도
โบจี มซฮาดอราโด
ถึงแม้ว่าตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้อยู่ข้างกันก็ตาม

(Vernon)
내게 기대 기대 기대
แนเก กีแด กีแด กีแด
ผมจะคอยเป็นที่พักใจให้คุณเอง

내게 기대 기대 기대
แนเก กีแด กีแด กีแด
เป็นที่ให้คุณได้หลับพักผ่อน

(Scoups)
내게 기대 기대 기대
แนเก กีแด กีแด กีแด
คุณเข้ามาพักที่นี่ได้เลยนะ

내게 기대
แนเก กีแด
เพราะผมคือที่พักพิงของคุณ

(Vernon)
내가 네 마음에 있다면
แนกา นี มาอึมเม อิซดามยอน
หากหัวใจของคุณยังมีผมอยู่ในนั้นล่ะก็

정말 내가 네 마음에 있다면
ชองมัล แนกา นี มาอึมเม อิซดามยอน
ถ้าจริงๆแล้วใจของคุณยังมีที่ให้ผมอยู่สักนิด

네가 어디에 있든
นอกา ออดีเอ อิซดึน
ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหน

I will follow you
ผมก็จะตามคุณไปเสมอ

서로 일에 치여 살며 자주 못 봐도
ซอโร อิลเร ชียอ ซัลมยอ ชาจู มซ บวาโด
เราต่างก็มีเรื่องวุ่นๆให้ทำกันตั้งมากมาย แต่ถึงเราจะไม่ได้ค่อยได้เจอกัน

서로에게 취해 잠을 청하면
ซอโรเอเก ชวีแฮ ชัมมึล ชองฮามยอน
แต่เราต่างก็ส่งใจไปให้กันก่อนเข้านอนเสมอ

꿈속에선 망설이지 말고
กุมซกเกซอน มังซอลรีจี มัลโก
ในฝันผมหวังว่าคุณจะเลิกสับสนลังเลสักทีนะ

내게 기대
แนเก กีแด
ให้ผมเป็นที่พักใจของคุณเถอะ

우리 잘 참아내고 있으니
อูรี ชัล ชัมมาแนโก อิซซือนี
เราต่างอดทนกันมาถึงขนาดนี้แล้ว

좀만 더 힘내
ชมมัน ดอ ฮิมแน
ดังนั้นช่วยอดทนไปอีกหน่อยนะ

꿈에서 깨어나더라도
กุมเมซอ แกออนาดอราโด
ถึงตอนนี้ผมจะตื่นจากความฝันนั้นแล้ว

정말 내가 네 마음에 있다면
ชองมัล แนกา นี มาอึมเม อิซดามยอน
แต่ถ้าจริงๆแล้วใจของคุณยังมีที่ให้ผมอยู่สักนิด

네가 어디에 있던 I’ll be there
นอกา ออดีเอ อิซตอน I’ll be there
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ผมก็จะอยู่ที่นั่นด้วยเสมอ

(Mingyu)
I’ll be there
ผมจะอยู่ตรงนั้นเสมอ

네 맘엔 항상 내가 있어
นี มัมเมน ฮังซัง แนกา อิซซอ
ผมก็ยู่ในหัวใจของคุณมาตลอดนั่นแหละ

서로 힘들 때라면
ซอโร ฮิมดึล แตรามยอน
ในยามที่เราต่างก็เหนื่อยล้า

더욱더 함께할게 My girl
ดออุกดอ ฮัมเกฮัลเก My girl
ผมก็จะอยู่ข้างๆคุณเสมอ ผู้หญิงของผม

(Wonwoo)
Oh girl 넌 나의 정답
Oh girl นอน นาเอ ชองดับ
คุณคือคำตอบสำหรับผม

힘들 땐 손잡고
ฮิมดึล แตน ซนจับโก
เป็นคนที่คอยจับมือผมไว้ในยามที่ผมท้อแท้

축 처진 어깨를 토닥토닥
ชุก ชอจิน ออแกรึล โทดักโทดัก
และเป็นคนเดียวที่คอยตบไหล่ผมเบาๆ คอยเป็นกำลังใจให้ผม

Sometimes
บางครั้ง

삶에 지쳐 힘들 때 내게로 와
ซัลเม ชีชยอ ฮิมดึล แต เเนเกโร วา
ถ้าการใช้ชีวิตมันจะยากขนาดนั้นคุณก็ลองมาหาผมสิ

우리 마지막이 언제일지
อูรี มาจีมักกี ออนเจอิลจี
ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของเราแล้วก็ตาม

알지 못하더라도
อัลจี มซฮาดอราโด
แต่ผมกลับทำเป็นหลับหูหลับตาไม่ยอมรับรู้อะไร

(Mingyu)
행여 무슨 일이 생겨서
แฮงยอ มูซึน อิลรี แซงกยอซอ
บางทีอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้น

보지 못하더라도
โบจี มซฮาดอราโด
ถึงแม้ว่าตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้อยู่ข้างกันก็ตาม

(Vernon)
내게 기대 기대 기대
แนเก กีแด กีแด กีแด
ผมจะคอยเป็นที่พักใจให้คุณเอง

내게 기대 기대 기대
แนเก กีแด กีแด กีแด
เป็นที่ให้คุณได้หลับพักผ่อน

(Scoups)
내게 기대 기대 기대
แนเก กีแด กีแด กีแด
คุณเข้ามาพักที่นี่ได้เลยนะ

내게 기대
แนเก กีแด
เพราะผมคือที่พักพิงของคุณ

도 돼 어깨로 쏠리는 너의 고개
โด ดแว ออแกโร ซลรีนึน นอเอ โกแก
ไม่เห็นเป็นไรเลย คุณก็แค่ซบหัวลงมาที่ไหล่ผม

잠시라도 쉴 곳이 내가 된다는 게
ชัมชีราโด ซวิล กซซี แนกา ดเวนดานึน เก
ให้ผมได้เป็นที่พักให้คุณนะ แม้สักแปบก็ยังดี

힘든 것들을 싹 다 잊게 해줘 네가
ฮิมดึน กอซดึลรึล ชัก ดา อิจเก แฮจวอ นีกา
เพราะคุณ ผมถึงลืมเรื่องราวอันน่าท้อแท้พวกนั้นไปได้

행복이라 언제든 여기 비워둘게
แฮงบกกีรา ออนเจดึน ยอกี บีวอดุลเก
คุณคือความสุขของผม ผมมีที่ว่างให้คุณเข้ามาได้เสมอแหละ

누가 또 울렸어 못되게 굴었어
นูกา โต อุลรยอซซอ มซดเวเก กุลรอซซอ
ถ้ามีคนมาทำให้คุณร้องไห้อีกล่ะก็ ผมไม่ยอมแน่ 

하나도 한 명도 빠짐없이 얘기해줘
ฮานาโด ฮัน มยองโด ปาจิมออบชี แยกีแฮจวอ
ไล่รายชื่อไอ้เจ้าพวกนั้นมาให้ผมให้ผมหมดเลยนะ

이야기가 길어지더라도 밤새 계속
อียากีกา กิลรอจีดอราโด บัมแซ กเยซก
ถึงจะมีเรื่องราวอีกมากมาย แต่ในคืนนี้

네 편이 되어줄게 기대 팔베개로
นี พยอนนี ดเวออจุลเก กีแด พัลเบแกโร
แขนของผมพร้อมจะเป็นหมอนรองคอให้คุณนะ

(Mingyu)
I’ll be there
ผมจะอยู่ตรงนั้นเสมอ

네 맘엔 항상 내가 있어
นี มัมเมน ฮังซัง แนกา อิซซอ
ผมก็ยู่ในหัวใจของคุณมาตลอดนั่นแหละ

서로 힘들 때라면
ซอโร ฮิมดึล แตรามยอน
ในยามที่เราต่างก็เหนื่อยล้า

더욱더 함께할게 My girl
ดออุกดอ ฮัมเกฮัลเก My girl
ผมก็จะอยู่ข้างๆคุณเสมอ ผู้หญิงของผม

(Wonwoo)
Oh girl 넌 나의 정답
Oh girl นอน นาเอ ชองดับ
คุณคือคำตอบสำหรับผม

힘들 땐 손잡고
ฮิมดึล แตน ซนจับโก
เป็นคนที่คอยจับมือผมไว้ในยามที่ผมท้อแท้

축 처진 어깨를 토닥토닥
ชุก ชอจิน ออแกรึล โทดักโทดัก
และเป็นคนเดียวที่คอยตบไหล่ผมเบาๆ คอยเป็นกำลังใจให้ผม

Sometimes
บางครั้ง

삶에 지쳐 힘들 때 내게로 와
ซัลเม ชีชยอ ฮิมดึล แต เเนเกโร วา
ถ้าการใช้ชีวิตมันจะยากขนาดนั้นคุณก็ลองมาหาผมสิ

(Vernon)
내게로 와
แนเกโร วา
มาหาผมสิ

I know that it’s so hard
ผมรู้ว่ามันยาก

나도 너와 똑같아
นาโด นอวา ตกกัททา
เพราะผมก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณนั่นแหละ

어렵다는 걸 잘 알지만 알지만
ออรยอบดานึน กอล ชัล อัลจีมัน อัลจีมัน
ผมรู้ว่ามันยาก แต่ถึงผมจะเข้าใจมันดี

(Mingyu)
서로를 바라보며
ซอโรรึล บาราโบมยอ
แค่เราสบตากัน

한 걸음씩 천천히 걸어와
ฮัน กอลอึมชิก ชอนชอนฮี กอลรอวา
แล้วก้าวมาหากันทีละนิด

(Scoups)
왜 걱정하고 있어
แว กอกจองฮาโก อิซซอ
ไม่ต้องห่วงไปหรอกหน่า

오지도 않을
โอจีโด อันฮึล
เข้ามาหาผมสักทีสิครับ

(Wonwoo)
우리 마지막이 언제일지
อูรี มาจีมักกี ออนเจอิลจี
ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของเราแล้วก็ตาม

알지 못하더라도
อัลจี มซฮาดอราโด
แต่ผมกลับทำเป็นหลับหูหลับตาไม่ยอมรับรู้อะไร

(Mingyu)
행여 무슨 일이 생겨서
แฮงยอ มูซึน อิลรี แซงกยอซอ
บางทีอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้น

보지 못하더라도
โบจี มซฮาดอราโด
ถึงแม้ว่าตอนนั้นเราอาจจะไม่ได้อยู่ข้างกันก็ตาม

(Vernon)
내게 기대 기대 기대
แนเก กีแด กีแด กีแด
ผมจะคอยเป็นที่พักใจให้คุณเอง

내게 기대 기대 기대
แนเก กีแด กีแด กีแด
เป็นที่ให้คุณได้หลับพักผ่อน

(Scoups)
내게 기대 기대 기대
แนเก กีแด กีแด กีแด
คุณเข้ามาพักที่นี่ได้เลยนะ

내게 기대
แนเก กีแด
เพราะผมคือที่พักพิงของคุณ

Hangul : klyrics
Trans & Lyrics : xxx monster

Youtube : xxx monster
Ig : kpopmelodyeditsong

เนื้อเพลงอื่นๆในอัลบั้ม
= Boom Boom
= Well
= Beautiful
= Lean On Me


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เนื้อเพลง+แปล Bolbbalgan4 - Galaxy

เนื้อเพลง+แปล Got7 - Never Ever

เนื้อเพลง+แปล Bigbang - FXXK IT