เนื้อเพลง+แปล Rap Monster (BTS) & Yuiko - Umbrella (Duet Song Festival)เนื้อเพลง+แปล Rap Monster (BTS) & Yuiko - Umbrella (Duet Song  Festival)어느새 빗물이 내 발목에 고이고
ออนือแซ บิซมุลรี แน บัลมกเก โกอีโก
ทันทีที่สายฝนตกลงมากระทบกับปลายเท้าของฉัน

참았던 눈물이 내 눈가에 고이고

ชัมอัซดอน นุนมุลรี แน นุนกาเอ โกอีโก
น้ำตาฉันมันก็เอ่อล้นออกมา

I cry

ร้องไห้ออกมา

텅빈 방엔 시계소리

ทองบิน บังเอน ชีกเยโซรี
ในห้องอันเปล่าเปลี่ยวนี้ มีเพียงเสียงของนาฬิกาที่ดังขึ้น

지붕과 입 맞추는 비의 소리

ชีบุงกวา อิบ มัจชูนึน บีเอ โซรี
เสียงของฝนที่ตกบนหลังคาและริมฝีปากของผม

오랜만에 입은 코트 주머니속에

โอแรนมันเน อิบบึน โคทือ ชูมอนีซกเก
ในกระเป๋าเสื้อมีแหวนอยู่หนึ่งวง ที่ผมไม่เคยได้ใส่มัน

반지 손틈새 스며드는 memory

บันจี ซนทึมแซ ซือมยอดือนึน memory
แหวนวงนั้นที่มาพร้อมกับความทรงจำอันท่วมท้น

며칠만에 나서보는 밤의 서울

มยอชิลมันเน นาซอโบนึน บัมเม ซออุล
ผมไม่ได้เห็นเมืองข้างนอกเลยในไม่กี่วันมานี้

고인 빗물은 작은 거울

โกอิน บิทมุลรึน จากึน กออุล
หยดฝนที่มารวมตัวกันเหมือนเป็นกระจกเล็กๆ

그 속에 난 비틀거리며

กือ ซกเก นัน บีทึลกอรีมยอ
ผมดิ้นรนต่อสู้อยู่ภายใน เพราะความเจ็บปวด

아프니까 그대 없이 난

อาพือนีกา กือแด ออบชี นัน
เพราะไม่มีคุณอยู่แล้ว

한쪽 다리가 짧은 의자

ฮันจก ดารีกา ชัลบึน อึยจา
เก้าอี้ตรงนี้มันเลยดูเล็กลงไปถนัดตา

둘이서 쓰긴 작았던 우산

ดุลรีซอ ซือกิน จักกัซดอน อูซัน
ร่มมันอาจจะเล็กเกินไปสำหรับเราสองคน

차가운 세상에 섬 같았던 우산

ชากาอุน เซซังเอ ชอม กัททัซดอน อูซัน
แต่มันก็คอยปกป้องเราจากโลกอันโหดร้ายได้เสมอ

이젠 너무 크고 어색해

อีเจน นอมู คือโก ออแซกแฮ
แต่ตอนนี้มันกลับใหญ่และดูน่าเกะกะไปเสียหมด

그대 곁에 늘 젖어있던 왼쪽어깨

คือแด กยอทเท นึล ชอจจออิซดอน เวนจกออแก
ไหล่ซ้ายของคุณเลยต้องเปียกปอนอยู่เสมอ

기억의 무게에 고개 숙여보니

กีออกเก มูเกเอ โกแก ซุกยอโบนี
ในหัวของผมเต็มไปด้วยความทรงจำอันหนักหน่วง

버려진듯 풀어진 내 신발끈

บอรยอจินดึซ พุลรอจิน แน ชินบัลกึน
เชือกผูกรองเท้าของผมก็หลุดลุ่ย

허나 곁엔 오직 비와 바람

ฮอนา กยอทเทน โอจิก บีวา พารัม
และข้างหน้าของผม กลับมีเพียงสายลมและหยดฝนเท่านั้น

잠시라도 우산을 들어 줄 사람

ชัมชีราโด อูซันนึล ดึลรอ จุล ซารัม
ไม่มีอีกแล้ว คนที่จะคอยถือร่มให้กับผมไม่มีอีกต่อไปแล้ว

and I cry

ผมร้องไห้ออกมาอีกครั้ง

어느새 빗물이 내 발목에 고이고

ออนือแซ บิซมุลรี แน บัลมกเก โกอีโก
ทันทีที่สายฝนตกลงมากระทบกับปลายเท้าของฉัน

참았던 눈물이 내 눈가에 고이고

ชัมอัซดอน นุนมุลรี แน นุนกาเอ โกอีโก
น้ำตาฉันมันก็เอ่อล้นออกมา

I cry

ร้องไห้ออกมา

그대는 내 머리위에 우산

คือแดนึน แน มอรีวีเอ อูซัน
คุณเป็นเหมือนดั่งร่มคอยคุ้มกันฉัน

어깨위에 차가운 비 내리는 밤

ออแกวีเอ ชากาอุน บี แนรีนึน บัม
คืนนี้สายฝนตกลงมาเปรอะบนไหล่ทั้งสองข้าง

내 곁에 그대가 습관이 되어버린 나

แน กยอทเท คือแดกา ซึบกวันนี ดเวออบอริน นา
ฉันมองไปข้างๆที่คุณมักจะยืนอยู่ข้างกัน

난 그대없이는 안되요

นัน คือแดออบชีนึน อันดเวโย
ฉันขาดคุณไปไม่ได้

alone in the rain

ฉันอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางสายฝน

alone in the rain

อยู่อย่างเดียวดายท่ามกลางฝนที่กำลังตก

nothing but pain

ไม่มีอะไรเลย นอกจากความเจ็บปวด

girl I just want you to know

ที่รัก ผมแค่อยากให้คุณรู้

alone in the rain

ว่าผมกำลังอยู่อย่างเดียวดายท่ามกลางฝนที่กำลังตก

nothing but pain

ที่ไม่มีอะไรเลย นอกจากความเจ็บปวด

Boy I just can’t let you go

ฉันปล่อยคุณไปไม่ได้

하늘의 눈물이 고인 땅

ฮานึลเอ นุนมุลรี โกอิน ตัง
พื้นดินที่รวบรวมน้ำตาของท้องฟ้าเอาไว้

별을 감춘 구름에 보인 달

บยอลรึล กัมชุน กูรึมเม โบอิน ดัล
พระจันทร์ที่อยู่หลังก้อนเมฆที่คอยบดบังดวงดาว

골목길 홀로 외로운 구두 소리

กลมกกิล ฮลโร เวโรอุน กูดู โซรี
เสียงของรองเท้าอันโดดเดี่ยวที่กำลังดังก้องในตรอกซอย

메아리에 돌아보며

เมอารีเอ ดลราโบมยอ
ผมมองไปรอบๆอีกครั้ง

가슴 졸인 맘

กาซึม ชลอิน มัม
คืนนี้มันช่างบีบหัวใจผมจริงๆ

나를 꼭 닮은 그림자

นารึล กก ดัลมึน คือริมจา
เงานั้นดูเหมือนกับตัวผมเลยนะ

서로가 서로를 볼 수 없었던 우리가

ซอโรกา ซอโรรึล บล ซู ออบซอซดอน อูรีกา
เราสองที่ไม่สามารถมองเห็นคำว่า"เรา"ได้อีกแล้ว

이제야 둘인가

อีเจยา ดุลอินกา
ตอนนี้เราอยู่ด้วยกันใช่ไหม?

대답을 그리다

แดดับบึล คือรีดา
คำตอบคือไม่ใช่ ตอนนี้ผมโครตจะเหงาเลย

머리 속 그림과 대답을 흐린다

มอรี ซก คือริมกวา แดดับบึล ฮือรินดา
นี่คือภาพในหัวและการกระทำอันแสนคลุมเคลือของผม

내 눈엔 너무 컸던 우산

แน นุนเนน นอมู คอซดอน อูซัน
ร่มคันนี้มันดูใหญ่มากเลยในสายตาของเรา

날 울린 세상을 향해 접던 우산

นัล อุลริน เซซังงึล ฮยังแฮ ชอบดอน อูซัน
ต้องเผชิญกับโลกอันโหดร้ายเมื่อหุบร่มลง

영원의 약속에 활짝 폈던 우산

ยองวอนเอ ยักซกเก ฮวัลจัก พยอซดอน อูซัน
และติดอยู่ในคำสัญญาชั่วนิรันดร์เมื่อยามกางร่มออก

이제는 찢겨진 우산 아래 두 맘

อีเจนึน ชิจกยอจิน อูซัน อาแร ดู มัม
ภายใต้ร่มที่ถูกฉีกออกนี่คือหัวใจสองดวง

돌아봐도 이제는 없겠죠

ดลราบวาโด อีเจนึน ออบเกซจโย
ผมเดาว่าหากผมลองหันไปมองข้างๆ อาจจะไม่มีคุณแล้ว

두 손은 주머니 속 깊게 넣겠죠

ดู ซนนึน ชูมอนี ซก กิพเก นอเกซจโย
ผมซุกมือของผมทั้งสองข้างไว้ในกระเป๋า

이리저리 자유롭게 걸어도

อีรีจอรี จายูรบเก กอลรอโด
แม้ว่าผมจะเดินราวกับไร้กังวล

두 볼은 가랑비도 쉽게 젖겠죠

ดู บลรึน การังบีโด ชวิบเก ชอจเกซจโย
แต่สองแก้มของผม กลับเปียกปอนเพราะน้ำตาได้อย่างง่ายดาย

어느새 빗물이 내 발목에 고이고

ออนือแซ บิซมุลรี แน บัลมกเก โกอีโก
ทันทีที่สายฝนตกลงมากระทบกับปลายเท้าของฉัน

참았던 눈물이 내 눈가에 고이고

ชัมอัซดอน นุนมุลรี แน นุนกาเอ โกอีโก
น้ำตาฉันมันก็เอ่อล้นออกมา

I cry

ร้องไห้ออกมา

그대는 내 머리위에 우산

คือแดนึน แน มอรีวีเอ อูซัน
คุณเป็นเหมือนดั่งร่มคอยคุ้มกันฉัน

어깨위에 차가운 비 내리는 밤

ออแกวีเอ ชากาอุน บี แนรีนึน บัม
คืนนี้สายฝนตกลงมาเปรอะบนไหล่ทั้งสองข้าง

내 곁에 그대가 습관이 되어버린 나

แน กยอทเท คือแดกา ซึบกวันนี ดเวออบอริน นา
ฉันมองไปข้างๆที่คุณมักจะยืนอยู่ข้างกัน

난 그대없이는 안되요

นัน คือแดออบชีนึน อันดเวโย
ฉันขาดคุณไปไม่ได้

alone in the
ฉันอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลาง...

그대는 내 머리위에 우산

คือแดนึน แน มอรีวีเอ อูซัน
คุณเป็นเหมือนดั่งร่มคอยคุ้มกัน

어깨위에 차가운 비 내리는 밤

ออแกวีเอ ชากาอุน บี แนรีนึน บัม
คืนนี้สายฝนตกลงมาเปรอะบนไหล่ทั้งสองข้าง

내 곁에 그대가 습관이 되어버린 나

แน กยอทเท คือแดกา ซึบกวันนี ดเวออบอริน นา
มองไปข้างๆที่คุณมักจะยืนอยู่ข้างกัน

난 그대없이는 안되요

นัน คือแดออบชีนึน อันดเวโย
ผมขาดคุณไปไม่ได้

I need you back in my life

ฉันอยากให้คุณกลับเข้ามาในชีวิตฉันอีกครั้ง

그대는 내 머리위에 우산

คือแดนึน แน มอรีวีเอ อูซัน
คุณเป็นเหมือนร่มที่คอยคุ้มกันผม

어깨위에 차가운 비 내리는 밤

ออแกวีเอ ชากาอุน บี แนรีนึน บัม
คืนนี้สายฝนตกลงมาเปรอะบนไหล่ทั้งสองข้าง

내 곁에 그대가 없는 반쪽의 세상

แน กยอทเท กือแดกา ออบนึน บันจกเอ เซซัง
มองไปข้างๆ เหลือเพียงคำพูดที่ถูกแบ่งครึ่ง

그댄 나 없이는 안돼요

คือแดน นา ออบชีนึน อันดแวโย
คุณอยู่ไม่ได้หรอกนะถ้าไม่มีฉัน

forever in the rain

ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป

Han&Trans Eng : yeeun2grace

Trans : xxx monster,Someng SUB
Lyrics : xxx monsterความคิดเห็น

  1. รีเควสเพลง SWEET NOW (달다 지금)- DAMIANO (FEAT. NAMJOO OF A PINK)ได้มั้ยคะ :)

    ตอบลบ
    คำตอบ
    1. ได้แล้วค่าา http://monstersub.blogspot.com/2017/04/damiano-sweet-now-ft-namjoo.html

      ลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เนื้อเพลง+แปล Bolbbalgan4 - Galaxy

เนื้อเพลง+แปล Got7 - Never Ever

เนื้อเพลง+แปล Bigbang - FXXK IT