เนื้อเพลง+แปล AKMU - Way Back Homeเนื้อเพลง+แปล AKMU - Way Back Home버스 기사 아저씨의 무심한 초점
บอซือ กาซา อาจอชีเอ มูชิมฮัน โชจอม
ลุงคนขับรถบัส ที่ไม่ได้ใส่ใจอะไร

끝이 막막한 계단은 땅을 보며 걸어
กึทที มักมักฮัน กเยดันนึน ตังงึล โบมยอ กอลรอ
ผมขึ้นบันไดรถไปนั่งที่ แล้วมองออกไปข้างทาง

꽉 막힌 도로 뚫릴 때까지 하늘색을 보며 점쳐
กวัก มักฮิน โดโร ตุลริล แตกาจี ฮานึลแซกกึล โบมยอ ชอมชยอ
ในขณะที่กำลังติดอยู่บนท้องถนนในการจราจรที่คับคั่ง มองไปยังท้องฟ้าแล้วคาดเดาอนาคต

후회하는 내 맘 감추기 위해
ฮูฮเวฮานึน แน มัม คัมชูกี วีแฮ
เพื่อซ่อนความท้อแท้ไว้ในใจ

석양은 붉어져
ซอกยังอึน บุลกอจยอ
พระอาทิตย์ตกดินเปลี่ยนเป็นสีแดง

하루를 끝내고 나오는 한숨
ฮารูรึล กึทแนโก นาโอนึน ฮันซุม
ถอนหายใจออกมาหลังจากวันอันเนิ่นนาน

아침에게 빌린 희망은 다시 반품
อาชิมเมเก บิลริน ฮึยมังงึน ดาชี บันพุม
ผมคืนความหวังที่ยืมมาในเมื่อเช้า

어찌 됐든 간 이래저래
ออจี ดแวซดึน กัน อีแรจอแร
อย่างไรก็ตามแต่

뒤로 넘어 간 해 머릴 보며
ดวีโร นอมมอ กัน แฮ มอริล โบมยอ
ผมนั่งมองพระอาทิตย์ตกดิน

대충 재 보는 집까지의 거리
แดชุง แจ โบนึน ชิบกาจีเอ กอรี
และกลับไปคิดถึงวันนั้น จากนั้นผมก็มาคิดว่า

해야 할 일에 다 쓰고 남은 하루
แฮยา ฮัล อิลเร ดา ซือโก นัมมึน ฮารู
อีกไกลแค่ไหนกว่าจะถึงบ้าน

새로운 걸 다시 시작하기엔
แซโรอุน กอล ดาชี ชีจักฮากีเอน
นี่คือช่วงเวลาหลังจากที่ได้ทำในสิ่งที่ต้องทำ

버겁고 흘리긴 아까워도
บอกอบโก ฮึลรีกิน อากาวอโด
มันไม่มากพอที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ

구멍 난 신발 메꾸고
กูมอง นัน ชินบัล เมกูโก
ผมเอารองเท้าเก่าๆไปซ่อน

짊어진 가족의 꿈을 향해
ชิลมอจิน กาจกเอ กุมมึล ฮยังแฮ
สำหรับครอบครัวของผม

이어폰을 귀에 걸고
อีออพนนึล กวีเอ คอลโก
ใส่หูฟังซ้ายและขวา

Turn the music on
และเปิดเพลง

가로등이 줄지어 굽이 진 벽돌담이
คาโรดึงงี ชุลจีออ กุบบี ชิน บยอกดลดัมมี
เดินไปตามกำแพงอิฐที่คดเคี้ยว

날 조이는 골목길을 지나
นัล โชอีนึน กลมกกิลรึล ชีนา
และเดินผ่านซอยแคบๆ

모난 돌 하나 발끝에 밀며
โมนัน ดล ฮานา บัลกึทเท มิลมยอ
เตะก้อนหินออกไปก้อนหนึ่ง

앞장 세워 따라가다가
อัพจัน เซวอ ตารากาดากา
ด้วยปลายรองเท้า

익숙한 냄새와 귀 익은 소리
อิกซุกฮัน แนมแซวา กวี อิกกึน โซรี
กลิ่นและเสียงที่คุ้นเคย

떠날 때부터 여전히 우리 옆집은
ตอนัล แตบูทอ ยอจอนฮี อูรี ยอพจิบบึน
ลูกหมาของเพื่อนบ้านก็ยังคงเห่าใส่

강아지가 짖고
คังอาจีกา ชิจโก
เหมือนเมื่อเช้าเลย

시퍼렇게 멍든 대문이 삐걱대
ซีพอรอคเก มองดึน แดมุนนี ปีกอกแด
ประตูสีดำและฟ้าก็ยังคงส่งเสียงดังเอี๊ยดอ๊าด

날 적시는 밤공기는 눅눅해
นัล ชอกซีนึน บัมกงกีนึน นุกนุกแฮ
เดินเพียงเงียบๆคนเดียว

끝이 안 보이는 앞 길은 묵묵히 걸어가
กึทที อัน โบอีนึน อัพ กิลรึน มุกมุกฮี กอลรอกา
อยู่บนถนนที่ไม่เห็นทางสิ้นสุด

걸어가 숨이 목에 올라 차
กอลรอกา ซุมมี มกเก อลรา ชา
ผมจะเดินจนกว่าจะหมดลมหายใจ

포기할 것 같으면 주저앉아 쉬다가
โพกีฮัล กอซ กัททือมยอน ชูจออันจา ชวีดากา
ถ้ารู้สึกเหมือนจะยอมแพ้ ก็จะพักและนั่ง

생각해 what you have been doing for
แซงกักแฮ what you have been doing for
ได้แต่คิดว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาทำเพื่ออะไรนะ

그토록 힘이 든 아까 일도
คือโทรก ฮิมมี ดึน อากา อิลโด
งานที่ทำอย่างหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมา

오늘이 지나면 잊혀지겠지
โอนึลรี ชีนามยอน อิจฮยอจีเกซจี
ผมจะลืมวันนี้และปล่อยให้มันผ่านไปอีกครั้ง

이불을 덮고 시간과 함께 잠들고 싶어
อีบุลรึล ดอพโก ชีกันกวา ฮัมเก ชัมดึลโก ชิพพอ
ผมอยากที่จะนอนใต้ผ้าห่มแล้วหลับไปตามกาลเวลา

함께 잠들고 싶어
ฮัมเก ชัมดึลโก ชิพพอ
หลับไปพร้อมกับเวลา

허릴 굽혀 오르막길을 올라
ฮอริล กุบฮยอ โอรือมักกิลรึล อลรา
ซอยคดโค้งด้านหลังฉันมีเพื่อปีนขึ้นไปบนเนินเขา

멀리서부터 흐르는 찌개 냄새
มอลรีซอบูทอ ฮือรือนึน ชีแก แนมแซ
ฉันได้กลิ่นคนทำอาหารจากที่ไกลๆ

어딘가는 정적 어딘가는 웃음소리
ออดินกานึน ชองจอก ออดินกานึน อุซซึมโซรี
สถานที่บางที่ก็เงียบ บางที่ก็มีเสียงหัวเราะ

내 흐트러진 옷맵시
แน ฮือทือรอจิน อซแมบซี
เสื้อผ้าของฉันขาดลุ่ยทุกตัว

다들 파란불을 기다리면서
ดาดึล พีรันบุลรึล คีดารีมยอนซอ
ทุกคนรอสัญญาณไฟเขียว

온통 빨간불에만 모여있듯이
อนทง ปัลกันบุลเรมัน โมยออิซดึซชี
เช่นเดียวกับหลายๆคนที่อยู่ตรงไฟเเดง

나는 행복을 기다리면서
นานึน แฮงบกกึบ กีดารีมยอนซอ
ผมกำลังรอความสุขมาเยือน

온통 사소한 불만 고여있었지
อนทง ซาโซฮัน บุลมัน โคยออิซซอซจี
ขณะที่ความไม่พอใจเล็กๆน้อยๆก็ซึมเข้ามาในหัวใจ

행복을 기다리면서
แฮงบกกึล คีดารีมยอนซอ
ผมกำลังรอความสุข

온통 사소한 불만 고여있었지
อนทง ซาโซฮัน บุลมัน โคยออิซซอซจี
ขณะที่ความไม่พอใจเล็กๆน้อยๆก็ซึมเข้ามาในหัวใจ

가로등이 줄지어 굽이 진 벽돌담이
คาโรดึงงี ชุลจีออ กุบบี ชิน บยอกดลดัมมี
ฉันเดินไปตามกำแพงอิฐที่คดเคี้ยว

날 조이는 골목길을 지나
นัล โชอีนึน กลมกกิลรึล ชีนา
และเดินผ่านซอยแคบๆ

모난 돌 하나 발끝에 밀며
โมนัน ดล ฮานา บัลกึทเท มิลมยอ
ฉันเตะก้อนหินออกไปก้อนหนึ่ง

앞장 세워 따라가다가
อัพจัน เซวอ ตารากาดากา
ด้วยปลายรองเท้า

익숙한 냄새와 귀 익은 소리
อิกซุกฮัน แนมแซวา กวี อิกกึน โซรี
กลิ่นและเสียงที่คุ้นเคย

떠날 때부터 여전히 우리 옆집은
ตอนัล แตบูทอ ยอจอนฮี อูรี ยอพจิบบึน
ลูกหมาของเพื่อนบ้านก็ยังคงเห่าใส่ฉัน

강아지가 짖고
คังอาจีกา ชิจโก
เหมือนเมื่อเช้าเลย

시퍼렇게 멍든 대문이 삐걱대
ซีพอรอคเก มองดึน แดมุนนี ปีกอกแด
ประตูสีดำและฟ้าก็ยังคงส่งเสียงดังเอี๊ยดอ๊าด

가로등이 줄지어 굽이 진 벽돌담이
คาโรดึงงี ชุลจีออ กุบบี ชิน บยอกดลดัมมี
เดินไปตามกำแพงอิฐที่คดเคี้ยว

날 조이는 골목길을 지나
นัล โชอีนึน กลมกกิลรึล ชีนา
และเดินผ่านซอยแคบๆ

어둑어둑한 달 밤 하늘에
ออดุกออดุกฮัน ดัล บัม ฮานึลเร
ในตอนกลางคืนที่ดวงจันทร์มืดมิด

가족 얼굴 그려보다가
คาจก ออลกุล คือรยอโบดากา
ก็ได้วาดใบหน้าของคนในครอบครัวขึ้นมา

익숙한 냄새와 귀 익은 소리
อิกซุกฮัน แนมแซวา กวี อิกกึน โซรี
จากนั้นก็ได้กลิ่นที่คุ้นเคยและได้ยินเสียงที่คุ้นเคย

덜 깬 잠으로 마주한 따뜻했던
ดอล แกน ชัมมือโร มาจูฮัน ตาตึซแฮซดอน
ตื่นขึ้นมาเพราะแสงแดดที่ส่องใบหน้า

오늘 아침밥처럼
โอนึล อาชิมบันชอรอม
วันนี้อาหารคือข้าวสุกร้อนๆ

눈앞에 뿌연 아지랑이 피곤해
นุนอัพเพ ปูยอน อาจีรังงี พีกนแฮ
ควันสีขาวของมันลอยขึ้นมาอย่างเอื่อยๆ

Lyrics : xxx monster
trans : Bluly happy
Hangul : ilyricsbuzz


Youtube : xxx monster
Ig : kpopmelodyeditsong

เนื้อเพลงอื่นๆในอัลบั้มความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เนื้อเพลง+แปล Bolbbalgan4 - Galaxy

เนื้อเพลง+แปล Got7 - Never Ever

เนื้อเพลง+แปล Bigbang - FXXK IT