เนื้อเพลง+แปล Monsta X - Oiเนื้อเพลง+แปล Monsta X - OiOi 겁 없이 살아봐 인마
Oi กอบ ออบชี ซัลราบวา อินมา
ลองอยู่โดยไร้ซึ่งความกลัวดูสิ

쫄지마 인마 쫄지마 인마
ชลจีมา อินมา ชลจีมา อินมา
อย่าตื่นตกใจ อย่าหวาดผวา

Oi 멋 없이 살 거면 인마
Oi มอซ ออบชี ซัล กอมยอน อินมา
ถ้าจะอยู่โดยไม่มีไหวพริบละก็

도망가 인마 뒤로가 인마
โดมังกา อินมา ดวีโรกา อินมา
รีบวิ่งหนีไปเถอะ วิ่งกลับไปซะ

오라이 오라이 오라이 오라이해
โอราอี โอราอี โอราอี โอราอีแฮ
ไม่เป็นไรหรอกหน่า แค่ทำให้มันโอเคก็พอ

오라이 오라이 오라이 오라이해
โอราอี โอราอี โอราอี โอราอีแฮ
ไม่เป็นไรหรอกหน่า แค่ทำให้มันโอเคก็พอ

오라이 오라이 오라이 오라이해
โอราอี โอราอี โอราอี โอราอีแฮ
ไม่เป็นไรหรอกหน่า แค่ทำให้มันโอเคก็พอ

오 아라리오해 멋대로 살 거야 난 oi
โอ อารารีโอแฮ มอซแดโร ซัล กอยา นัน oi
ผมจะใช้ชีวิตตามเส้นทางของตัวเอง

말리지마 오늘 no way
มัลรีจีมา โอนึล no way
อย่ามาหยุดผมเลยวันนี้

지나간 시간 다시 잡지 못해
จีนากัน ชีกัน ดาชี จับจี มซแฮ
คุณไม่มีทางจะย้อนเวลากลับไปได้หรอกนะ

지금을 아껴뒀다 뭐해
ชีกึมมึล อากยอดวอซดา มวอแฮ
คุณจะทำอะไรก็ตามแต่รักษามันในตอนนี้ให้ดีล่ะ

니가 나 책임질 거 아니면
นีกา นา แชกอิมจิล กอ อานีมยอน
ถ้ายังไม่รู้จักรับผิดชอบ

Just go away
ก็ไสหัวไป

사는 건 짧고 어찌 될지 몰라
ซานึน กอน ชัลโก ออจี ดเวลจี มลรา
ชีวิตมันสั้นนะ แล้วคุณก็คงไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง

제끼는 것도 하루 정도쯤 alright
เจกีนึน กอซโด ฮารู จองโดจึม alright
ถ้าอยากจะกลับไปตอนนั้นก็ไม่เป็นไร

총알 for the night
ชงอัล for the night
ลูกกระสุนของผมสำหรับคืนนี้

And I got 연료 for the night
And I got ยอนโร for the night
และเชื้อเพลิงของผมสำหรับคืนนี้

준비 돼있으니까
ชุนบี ดแวอิซซือนีกา
พอเราพร้อมก็ลุยเลย

Let’s get ride let it wild
บ้าคลั่งกันให้เต็มที่

후진 놈들과 굳이 no 후진 묻지
ฮูจิน นมดึลกวา กุดดี no ฮูจิน มุดจี
ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องอยู่กับพวกที่ด้อยกว่า

Who’s this 무시 무시한 루키
Who’s this มูชี มูชีฮัน รูคี
ถามว่าใครเป็นมือใหม่ที่น่ากลัวในตอนนี้

성공의 페달 밟어 엑셀
ซองกงเอ เพดัล บัลบอ เอกเซล
ที่ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

죽이는 verse 맞어 죽이는 놈
ชุกกีนึน verse มัจจอ ชุกกีนึน นม
เหมาะแก่การฆ่าด้วยบทกวี พวกนั้นไงนักฆ่า

이 비트도 씹어 삼켜
อี บีทือโด ชิบบอ ซัมคยอ
พวกเขาทั้งเคี้ยวและกระเดือกลงคอ

내 기도가 막혀도 amen
แน กีโดกา มักฮยอโด amen
แม้คำภาวนาของผมจะส่งไปไม่ถึงก็ตาม อาเมน

Amen amen I got time So lay back 
อาเมน อาเมน ผมก็ยังมีเวลาพักผ่อน

lay back 누워도 뒤는 안 봐 앞으로만
lay back นูวอโด ดวีนึน อัน บวา อัพพือโรมัน
ขนาดตอนนอนพักผมยังไม่มองย้อนกลับไปข้างหลังเลย มองไปข้างหน้าดิ

난 핸들이 고장 난 8톤 트럭
นัน แฮนดึลรี โกจัง นัน พัลทน ทือรอก
ผมมันรถบรรทุกแปดตันที่ล้อดันมาเสีย

말썽쟁이 짱구처럼 날 못 말려
มัลจองแชงจี จักกูชอรอม นัล มซ มัลรยอ
ก็แค่มีปัญหานิดหน่อย เลยหยุดมันไม่ได้

우린 아직 어리고
อูริน อาจิก ออรีโก
พวกเรายังเด็ก

이 밤은 아직 젊어
อี บัมมึน อาจิก ชอลมอ
ค่ำคืนนี้ก็ยังคงเด็ก

마치 영원 할 것처럼
มาชี ยองวอน ฮัล กอซชอรอม
พวกเราจะไปด้วยกันตลอด

더 크게 소리 질러 get wild
ดอ คือเก โซรี ชิลรอ get wild
เพราะงั้นก็แหกปากแล้วก็คลั่งให้สุดๆไปเลย

Oi 겁 없이 살아봐 인마
Oi กอบ ออบชี ซัลราบวา อินมา
ลองอยู่โดยไร้ซึ่งความกลัวดูสิ

쫄지마 인마 쫄지마 인마
ชลจีมา อินมา ชลจีมา อินมา
อย่าตื่นตกใจ อย่าหวาดผวา

Oi 멋 없이 살 거면 인마
Oi มอซ ออบชี ซัล กอมยอน อินมา
ถ้าจะอยู่โดยไม่มีไหวพริบละก็

도망가 인마 뒤로가 인마
โดมังกา อินมา ดวีโรกา อินมา
รีบวิ่งหนีไปเถอะ วิ่งกลับไปซะ

오라이 오라이 오라이 오라이해
โอราอี โอราอี โอราอี โอราอีแฮ
ไม่เป็นไรหรอกหน่า แค่ทำให้มันโอเคก็พอ

오라이 오라이 오라이 오라이해
โอราอี โอราอี โอราอี โอราอีแฮ
ไม่เป็นไรหรอกหน่า แค่ทำให้มันโอเคก็พอ

오라이 오라이 오라이 오라이해
โอราอี โอราอี โอราอี โอราอีแฮ
ไม่เป็นไรหรอกหน่า แค่ทำให้มันโอเคก็พอ

오 아라리오해 멋대로 살 거야 난 oi
โอ อารารีโอแฮ มอซแดโร ซัล กอยา นัน oi
ผมจะใช้ชีวิตตามเส้นทางของตัวเอง

Just do it 질러도 돼
Just do it ชิลรอโด ดแว
ลองทำดูสิ แค่ตะโกนมันออกไป

계속 후회할 것 같음 그냥 go해
กเยซก ฮูฮเวฮัล กอซ กัททึม คือนยัง goแฮ
ถ้าคุณรู้สึกไม่ดีเพราะมันก็ไปกันต่อ

쌓여있던 거 다 토해
ซายออิซดอน กอ ดา โทแฮ
โยนทุกอย่างทิ้งไปให้หมดแล้วค่อยสร้างมันขึ้นมาใหม่

그치만 책임질 거 아니면 Just go away
คือชีมัน แชกอิมจิล กอ อานีมยอน Just go away
ถ้ายังรับผิดชอบไม่ได้ก็ไสหัวไป

사는 건 짧고 어찌 될지 몰라
ซานึน กอน ชัลโก ออจี ดเวลจี มลรา
ชีวิตมันสั้นนะ แล้วคุณก็คงไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง

다 걸어 보는 것도 나쁘진 않잖아
ดา กอลรอ โบนึน กอซโด นาปือจิน อันจันนา
ก็ไม่ใช่ความคิดที่เลวร้ายนี่แค่ลองแสดงมันออกมา

Alright alright 
ไม่เป็นไร

everything’s okay
ทุกอย่างยังปกติดี

말만 번지르르 보다
มัลมัน บอนจีรือรือ โบดา
ไม่ต้องพยายามพูดออกมาหมด

일단 하면 돼
อิลดัน ฮามยอน ดแว
แค่ลองเเสดงออกแทนบ้างก็ได้

우린 아직 어리고
อูริน อาจิก ออรีโก
พวกเรายังเด็ก

이 밤은 아직 젊어
อี บัมมึน อาจิก ชอลมอ
ค่ำคืนนี้ก็ยังคงเด็ก

마치 영원 할 것처럼
มาชี ยองวอน ฮัล กอซชอรอม
พวกเราจะไปด้วยกันตลอด

더 크게 소리 질러 get wild
ดอ คือเก โซรี ชิลรอ get wild
เพราะงั้นก็แหกปากแล้วก็คลั่งให้สุดๆไปเลย

Oi 겁 없이 살아봐 인마
Oi กอบ ออบชี ซัลราบวา อินมา
ลองอยู่โดยไร้ซึ่งความกลัวดูสิ

쫄지마 인마 쫄지마 인마
ชลจีมา อินมา ชลจีมา อินมา
อย่าตื่นตกใจ อย่าหวาดผวา

Oi 멋 없이 살 거면 인마
Oi มอซ ออบชี ซัล กอมยอน อินมา
ถ้าจะอยู่โดยไม่มีไหวพริบละก็

도망가 인마 뒤로가 인마
โดมังกา อินมา ดวีโรกา อินมา
รีบวิ่งหนีไปเถอะ วิ่งกลับไปซะ

오라이 오라이 오라이 오라이해
โอราอี โอราอี โอราอี โอราอีแฮ
ไม่เป็นไรหรอกหน่า แค่ทำให้มันโอเคก็พอ

오라이 오라이 오라이 오라이해
โอราอี โอราอี โอราอี โอราอีแฮ
ไม่เป็นไรหรอกหน่า แค่ทำให้มันโอเคก็พอ

오라이 오라이 오라이 오라이해
โอราอี โอราอี โอราอี โอราอีแฮ
ไม่เป็นไรหรอกหน่า แค่ทำให้มันโอเคก็พอ

오 아라리오해 멋대로 살 거야 난 
โอ อารารีโอแฮ มอซแดโร ซัล กอยา นัน 
ผมจะใช้ชีวิตตามเส้นทางของตัวเอง

Oi 겁 없이 살아봐 인마
Oi กอบ ออบชี ซัลราบวา อินมา
ลองอยู่โดยไร้ซึ่งความกลัวดูสิ

쫄지마 인마 쫄지마 인마
ชลจีมา อินมา ชลจีมา อินมา
อย่าตื่นตกใจ อย่าหวาดผวา

멋 없이 살 거면 인마
มอซ ออบชี ซัล กอมยอน อินมา
ถ้าจะอยู่โดยไม่มีไหวพริบละก็

도망가 인마 뒤로가 인마
โดมังกา อินมา ดวีโรกา อินมา
รีบวิ่งหนีไปเถอะ วิ่งกลับไปซะ

오라이 오라이 오라이 오라이해
โอราอี โอราอี โอราอี โอราอีแฮ
ไม่เป็นไรหรอกหน่า แค่ทำให้มันโอเคก็พอ

오라이 오라이 오라이 오라이해
โอราอี โอราอี โอราอี โอราอีแฮ
ไม่เป็นไรหรอกหน่า แค่ทำให้มันโอเคก็พอ

오라이 오라이 오라이 오라이해
โอราอี โอราอี โอราอี โอราอีแฮ
ไม่เป็นไรหรอกหน่า แค่ทำให้มันโอเคก็พอ

오 아라리오해 멋대로 살 거야 난 oi
โอ อารารีโอแฮ มอซแดโร ซัล กอยา นัน oi
ผมจะใช้ชีวิตตามเส้นทางของตัวเอง 

Han : music.naver  
Trans : 89 Br
Lyrics : xxx monster

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เนื้อเพลง+แปล Bolbbalgan4 - Galaxy

เนื้อเพลง+แปล Got7 - Never Ever

เนื้อเพลง+แปล Bigbang - FXXK IT