เนื้อเพลง+แปล Chiyeul&Seulgi - Our Story (Ft. Kassy)


เนื้อเพลง+แปล Chiyeul&Seulgi - Our Story (Ft. Kassy)아직도 너를 보면 이렇게 좋은데
อาจิกโด นอรึล โบมยอน อีรอคเค โชฮึนเด
ฉันยังคงมีความสุขเมื่อได้เห็นหน้าเธอนะ

왜 자꾸 날 못 믿니 마음은 같은데
แว ชากู นัล มซ มิดนี มาอึมมึน กัททึนเด
ทั้งๆที่ใจเราเหมือนกัน แต่ทำไมเธอไม่เชื่อใจกันเลยล่ะ

처음 같은 난 아니지만
ชออึม กัททึน นัน อานีจีมัน
แม้ว่ามันจะไม่เหมือนกับตอนแรกๆ

또 오래된 친구 같은 느낌
โต โอแรดเวน ชินกู กัททึน นือกิม
แต่ฉันรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนเก่ากัน

넌 모르지 여자의 마음이란 건
นอน โมรือจี ยอจาเอ มาอึมมีรัน กอน
เธอไม่รู้เลย ว่าหัวใจผู้หญิงน่ะ

갈대 같은 건데
กัลแด กัททึน กอนเด
ก็เหมือนกับต้นกก

사랑 받고 싶은 건데
ซารัง บัดโก ชิพพึน กอนเด
ฉันแค่อยากจะถูกรัก

확인 받고 싶을 뿐인데
ฮวักอิน บัดโก ชิพพึล ปุนนินเด
ฉันแค่อยากจะมั่นใจ

넌 친구들이 더 좋잖아
นอน ชินกูดึลรี ดอ โชจันฮา
แต่เธอชอบออกไปเที่ยวกับเพื่อน

나보다 일이 좀 더 먼저잖아
นาโบดา อิลรี ชม ดอ มอนจอจันฮา
มากกว่าจะอยู่กับฉัน

이상해 서로 사랑하는데
อีซังแฮ ซอโร ซารังฮานึนเด
มันแปลกนะ ที่เรารักกัน

생각은 다르지
แซงกักกึน ดารือจี
แต่เราคิดไม่เหมือนกัน

마음은 같은데
มาอึมมึน กัททึนเด
หัวใจเรารู้สึกเหมือนกัน

표현은 다른 건지
พโยฮยอนนึน ดารึน กอนจี
แต่เราแสดงออกมาไม่เหมือนกัน

남자들은 왜 점점 더 변하는지
นัมจาดึลรึน แว ชอมจอม ดอ บยอนฮานึนจี
ทำไมผู้ชายถึงเปลี่ยนไปนะ

나는 더욱 니가 보고픈데
นานึน ดออุก นีกา โบโกพึนเด
ฉันคิดถึงเธอมากขึ้นเรื่อยๆ

널 평생토록 사랑하고 싶은데
นอล พยองแซงโทรก ซารังฮาโก ชิพพึนเด
ฉันอยากจะรักเธอตลอดไปนะ

왜 자꾸 이러니
แว ชากู อีรอนี
แต่ทำไมเธอทำแบบนี้ล่ะ

널 좋아하는데
นอล โชฮาฮานึนเด
ฉันชอบเธอนะ

매일 또 다투는지
แมอิล โต ดาทูนึนจี
แต่ทำไมเราทะเลาะกันทุกวันเลย

여잔 왜 이렇게 처음 같길 원해 이렇게
ยอจัน แว อีรอคเค ชออึม กัทกิล วอนแฮ อีรอคเค
ทำไมผู้หญิงถึงชอบให้มันเหมือนกับตอนแรกๆนะ

니 옆에 난 항상 있을 텐데
นี ยอพเพ นัน ฮังซัง อิซซึล เทนเด
ฉันจะคอยอยู่เคียงข้างเธอ

나를 믿어줘
นารึล มิดดอจวอ
โปรดเชื่อฉันเถอะนะ

조금만 예전처럼 내게 다가와줘
โชกึมมัน เยจอนชอรอม แนเก ดากาวาจวอ
แอบมาหาฉันที่บ้านเหมือนเมื่อก่อนสิ

내 집 앞에 몰래 와
แน ชิบ อัพเพ มลแร วา
มาโดยที่ฉันไม่รู้

깜짝 선물 그런 거 말고
กัมจัก ซอนมุล กือรอน กอ มัลโก
ฉันไม่ได้ต้องการของขวัญอะไรเลย

니가 원하는걸 난 알고 싶어
นีกา วอนฮานึนกอล นัน อัลโก ชิพพอ
ฉันแค่อยากรู้ว่าเธอต้องการอะไร

그냥 솔직하게 대답해줘
คือนยัง ซลจิกฮาเก แดดับแฮจวอ
ตอบฉันมาตามตรงเถอะนะ

이상해 서로 사랑하는데
อีซังแฮ ซอโร ซารังฮานึนเด
มันแปลกนะ ที่เรารักกัน

생각은 다르지
แซงกักกึน ดารือจี
แต่เราคิดไม่เหมือนกัน

마음은 같은데
มาอึมมึน กัททึนเด
หัวใจเรารู้สึกเหมือนกัน

표현은 다른 건지
พโยฮยอนนึน ดารึน กอนจี
แต่เราแสดงออกมาไม่เหมือนกัน

남자들은 왜 점점 더 변하는지
นัมจาดึลรึน แว ชอมจอม ดอ บยอนฮานึนจี
ทำไมผู้ชายถึงเปลี่ยนไปนะ

나는 더욱 니가 보고픈데
นานึน ดออุก นีกา โบโกพึนเด
ฉันคิดถึงเธอมากขึ้นเรื่อยๆ

널 평생토록 사랑하고 싶은데
นอล พยองแซงโทรก ซารังฮาโก ชิพพึนเด
ฉันอยากจะรักเธอตลอดไปนะ

왜 자꾸 이러니
แว ชากู อีรอนี
แต่ทำไมเธอทำแบบนี้ล่ะ

널 좋아하는데
นอล โชฮาฮานึนเด
ฉันชอบเธอนะ

매일 또 다투는지
แมอิล โต ดาทูนึนจี
แต่ทำไมเราทะเลาะกันทุกวันเลย

여잔 왜 이렇게 처음 같길 원해 이렇게
ยอจัน แว อีรอคเค ชออึม กัทกิล วอนแฮ อีรอคเค
ทำไมผู้หญิงถึงชอบให้มันเหมือนกับตอนแรกๆนะ

니 옆에 난 항상 있을 텐데
นี ยอพเพ นัน ฮังซัง อิซซึล เทนเด
ฉันจะคอยอยู่เคียงข้างเธอ

나를 믿어줘
นารึล มิดดอจวอ
โปรดเชื่อฉันเถอะนะ

말로만 사랑한다 하지마 너
มัลโรมัน ซารังฮันดา ฮาจีมา นอ
อย่าบอกว่ารักฉันแค่คำพูด

정말 너 요즘 너무 맘에 안 들어 어?
ชองมัล นอ โยจึม นอมู มัมเม อัน ดึลรอ ออ?
ฉันไม่ชอบเธอในช่วงนี้จริงๆนะ

말 하나부터 행동 하나까지
มัล ฮานาบูทอ แฮงดง ฮานากาจี
ตั้งแต่คำพูดจนถึงการกระทำของเธอ

전보다 변했어 전부 다 변했어
ชองโบดา บยอนแฮซซอ ชอนบู ดา บยอนแฮซซอ
เธอเปลี่ยนไปมากเลย เปลี่ยนไปทั้งหมด

아직도 친구들이 말해 아깝대
อาจิกโด ชินกูดึลรี มัลแฮ อากับแด
เพื่อนยังบอกเลยว่าฉันดีเกินไปสำหรับเธอ

아까 지나 가던 남자도 쳐다봤대
อากา จีนา กาตอน นัมจาโด ชยอดาบวัซแด
เค้าบอกว่ามีหนุ่มๆมาสนใจฉัน

짜증이나 그래도 너가 보고 싶고
จาจึงอีนา คือแรโด นอกา โบโก ชิพโก
แต่ฉันรำคาญชะมัด เพราะฉันยังคงคิดถึงเธอ

너도 나만 봤음 싶고
นอโด นามัน บวัซซึม ชิพโก
และฉันหวังว่าเธอจะมองแค่ฉันเหมือนกันนะ

첫 느낌처럼 우리 사랑 그대로
ชอซ นือกิมชอรอม อูรี ซารัง กือแดโร
ความรักของเราจะยังดำเนินต่อไปเหมือนเดิม

이뤄질 거라고
อีรวอจิล กอราโก
เหมือนเมื่อตอนแรกเลย

더 사랑해줄게
ดอ ซารังแฮจุลเก
ฉันจะรักเธอให้มากขึ้น

니가 외롭지 않게
นีกา เวรบจี อันเก
เธอจะได้ไม่รู้สึกเหงา

결국 우리 둘이 멀리 돌아온 우리 둘이
กยอลกุก อูรี ดุลรี มอลรี ดลราอน อูรี ดุลรี
สุดท้ายแล้ว เมื่อเราได้ผ่านเรื่องราวต่างๆมากมาย

세월이 더 많이 흐른대도
เซวอลรี ดอ มันฮี ฮือรึนแดโด
แม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายปี

함께 하기로 해
ฮัมเก ฮากีโร แฮ
มาอยู่ด้วยกันเถอะนะ

Han : ilyricsbuzz
Trans : Mevil J
Lyrics : xxx monsterความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เนื้อเพลง+แปล Bolbbalgan4 - Galaxy

เนื้อเพลง+แปล Got7 - Never Ever

เนื้อเพลง+แปล Bigbang - FXXK IT